top of page

Empty Sella Sendromuempty_sella_sendromu
Empty sella sendromu

Empty sella sendromu, primer ve sekonder olarak iki farklı durumda meydana gelir.


Primer empty sella sendromu

Bu durum sella tursika adı verilen anatomik yapı içerisine araknoid membranın(beyin zarı) taşması sonucu ortaya çıkar. Tekrarlayan beyin omurilik sıvısı (BOS) pulzasyonları ya da kitle etkisi buna neden olabilir. Sella genişler ve hipofiz glandı sıkışabilir. Toplumun genelinde görülme oranı % 8–35' dir . Kadınlarda erkeklere oranla 5 kat daha fazla görülür. Bu tür hastaların çoğu orta yaşlı, obez ve hipertansiyonu olan kadınlardır. Hipofiz tümörü olan hastalarda daha sık görülür. Hastalar, en sık baş ağrısından yakınırlar. Daha sonra gelen belirtiler ise baş dönmesi, sara nöbetleri, görme bozuklukları, adet düzensizlikleri, göğüslerden süt gelmesi; nadiren de burundan BOS gelişi gözlenebilir. Tanısı, hipofiz hormon profilinde bozulmaların olmasıyla ve beyin MR ile tanısı konabilir. Tedavisinde, burundan BOS gelişi olmadığı sürece genelde cerrahi gerektirmez.


Sekonder empty sella sendromu

Başarılı bir hipofiz tümörü cerrahisi sonrası görme bozukluklarının meydana gelmesidir. Optik kiazmanın (göz sinirinin oluşturduğu anatomik yapı) sella içerisine sarkması nedeniyle meydana gelir.En Çok Okunan Yazılar

En Son Yazılar

bottom of page