top of page

Lazerle Bel Fıtığı Tedavisi

Lazerle bel fıtığı tedavisi hafif düzeyde sinire basısı olan bel fıtığı hastalarında uygulanabilir. Lazerle bel fıtığı tedavisi, C kollu skopi X ray cihazı ile anlık röntgen çekilerek ameliyathanede yapılan bir lazer işlemidir. Lokal anesteziyle, iğne yardımıyla, her iki omurga kemiği arasında sinirin omurgadan çıkış yaptığı, foramen adı verilen delikten intervertebral disk içerisine girilir. İğne içerisinden, lazer iletimini sağlayan fiberoptik kablo geçirilir. İntervertebral disk içerisinde, belirli bir enerji oluşturan lazer, disk içerisindeki dokuları yakarak bel fıtığını küçültür. Bu da, sinir üzerindeki basıncı azaltarak, hastanın yakınmalarını geçirir. Nükleoplasti bel fıtığı tedavisinde kullanılabilen 30-45 dk süren kısa bir işlemdir. Hasta 2-4 saatlik bir istirahat sonrası taburcu edilir.

Transsakral Epiduroskopik Lazer Diskektomi

Bel ağrısından yakınan hastaların %10'unda, konservatif tedaviye  rağmen, iyileşme kaydedilmez. Epiduroskopik lazer, bel fıtığı tedavisinde minimal invaziv cerrahi yöntemler arasına girmiştir. 1966 yılında tanı ve tedavi amaçlı uygulanmaya başlanmıştır. Bel fıtığının olduğu bölgeye, çok küçük bir kesi yaparak ulaşmak ve tedavi etmek mümkündür. Bu yöntem, bel fıtığında ya da bel fıtığı ameliyatı olmuş, sinir etrafında skar dokusu gelişen hastalarda rahatlıkla uygulanabilir.

Epiduroskopik Lazerde Uygulama:

Epiduroskopik lazerle bel fıtığı ameliyatı son derece basittir. Hasta yüzükoyun yatırılır. Steril koşullarda, C kollu röntgen cihazı kullanılarak omurganın görüntülemesi yapılır. Kuyruk sokumu bölgesine iğneyle uygulanan lokal anestezi sonrası, sakral hiatustan 18 G, 90 mm. uzunluğunda iğne ile girilir. İçerisinden kılavuz tel geçirilir. Kılavuz tel, çalışılacak anatomik disk mesafesi, skopi ile kontrol edilerek gönderilir. 3 mm.lik cilt kesisi yapılır. Tel üzerinden, 3,8 mm. +17,8 cm.lik dilatatör gönderilir. Dilatatör çıkartılarak, fleksible kateter gönderilir. İçerisinden, fiber optik kamera ve lazer geçirilir. Epidural mesafeye, serum salin enjekte edilir. Mesafe doğrulanarak, optik kamera aracılığıyla protrüze disk (bel fıtığı) ve yapışıklıklar lazerin ısı etkisiyle yakılır. Yeterli sinir kökü rahatlamasından sonra depo steroid enjekte edilerek, kateter geri çekilir. Yara yerine tek sütür atmak yeterlidir. Bel fıtığı tedavisinde konforlu bir yöntemdir. Hasta 4 saatlik bir takip sonrası eve taburcu edilir.

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim sayfasını tıklayınız.

@drtamertekin

Dr. Tamer Tekin

bel_fitigi_lazer_tedavisi_istanbul
bottom of page