top of page

Omurilik Yaralanmaları 

Her yıl binlerce insan, omurga travması sonucu omurga kırıkları ve omurilik yaralanmasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Omurilik, bildiğimiz gibi beyinden alınan sinyalleri sinirlere iletmektedir. Bir yaralanma olduğunda ise yaralanma seviyesinin altındaki bölümlerde motor dediğimiz hareketi sağlayan lifler, duyuyu sağlayan sensoryal lifler ya da otonom fonksiyonları yapan sempatik sistem hasar görür. Ve buna bağlı klinik tablo ortaya çıkar. Omurilik yaralanmaları en sık 16-30 yaş aralığında ve %80'i erkeklerde görüldüğü raporlanmıştır. Otomobil ve motorsiklet kazaları, düşmeler, spor yaralanmaları ve silahla yaralanmalar nedenleri arasında sayılabilir. Bir hastada omurilik yaralanmasından şüpheleniyorsa, acilen dikkatli bir şekilde medikal değerlendirme yapılmalıdır. İlk tanısı, genellikle yaralanma seviyesinin altında hareket kaybı ortaya çıkması ile konulur.

Omurilik Yaralanmalarında Belirtiler

  • Baş, boyun ve belde basınç hissi ve şiddetli ağrı

  • El, parmaklar, ayak ya da bacakta his kaybı ve karıncalanma

  • Vücudun herhangi bir bölgesinde hareket kontrolünün kaybı

  • İdrar ya da büyük abdest kaçırma

  • Yürüme güçlüğü, denge kaybı

  • Göğüs bölgesinde ağrı, basınç ve belli bir bölgede his anormalliği

  • Nefes almada güçlük

Omurilik Yaralanmalarında Tanı

Öncelikle, basit olarak röntgen çekilir. Çoğu vakada, omurga ile ilgili patolojiler tespit edilebilir. İleri tetkik olarak bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezosans görüntüleme (MRG) yapılabilir. BT, kemik görüntülemede bize çok net bilgiler verir.

Omurilik Yaralanmalarında Tedavi

Omurilik yaralanmalı bir hasta en kısa zamanda hastaneye transfer edilmelidir. Kaza bölgesinde hasta dikkatli bir şekilde paramedik ve acil servis personeli tarafından immobil hale getirilmelidir. Hayati tehdit eden bir sorun varsa ona göre hemen önlem alınır.

Cerrahi Tedavi

Omuriliğe bası yapan; herniye olmuş bir disk, kan ya da kemik parçası varsa hasta acilen operasyona alınır. Bu tür hastalarda, ilerleyici felç tablosu oluşur. Operasyonda amaç, omuriliği ve sinirleri basıdan kurtarmaktır. Eğer, omurilikte kalıcı bir hasar meydana geldiyse, gelecekte ortaya çıkabilecek olan ağrı ve deformiteyi önlemektir.

Prognoz

Omurilikte hasar meydana gelen hastalar özellikle de tetrapleji dediğimiz, tüm uzuvlarında hareket kaybı yani felç gelişen hastalar diğer hastalıkların tehditi ile karşılaşırlar.

Bunlar; pnömoni, gastrik ülser, derin ven trombozu, pulmoner emboli ve yara enfeksiyonudur.

Ciddi derecede omurilik yaralanması olan hastalarda yaralanma bölgesinin altında fonksiyonel ve nörolojik olarak maalesef iyileşme gözlenmez. Kısmi yaralanmalarda tamamen iyileşme gözlenmese de en azından mesane kontrolü ve ambulasyon sağlanmaktadır. Mutlaka hasta rehabilitasyon görmelidir. Aile, hemşire ve özel eğitimli yardımcılar destek tedavisini üstlenmelidirler.

 

Ölüm Riski

 

Ölüm riskini artıran faktör, omurilik yaralanmasıyla birliktelik gösteren yaralanmalarının şiddetidir. Omurilik yaralanmasına neden olan bir travmanın, toraks yada batında hasar yapmaması nadirdir. Bu çeşit yaralanmalar ölümcül olabilir. Genç hastalar, yaşlı hastalara göre prognoz açısından daha şanslıdırlar.
Akciğer hastalıkları, ölümlerin en sık sebepleri arasındadır (%70). İkinci ve üçüncü sıradaki ölüm sebepleri ise kalp hastalıkları ve enfeksiyondur.

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim sayfasını tıklayınız.

@drtamertekin

Dr. Tamer Tekin

omurilik_yaralanmasi
bel fıtığı.png

Bel Fıtığı

omurga kanal daralması

Omurga Kanal Daralması

bottom of page