top of page

Meningiom

Beyin ve omuriliği saran meninks denilen zarlardan kaynaklanan beyin tümörleridir. Menenjioma yani meningiomaların, çoğu iyi huylu ve yavaş büyüyen tümörlerdir. Yavaş büyümeleri nedeniyle kliniği sessiz seyreder ve oldukça büyük boyutlara ulaşabilirler. En sık 40-60 yaş arasında görülürler. Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sıklıkla görülürler.

Meningiomlar, beyin tümörlerinin %20' sini oluşturur ve en sık görülen beyin tümörleridir. Omurga tümörlerinin ise %10' unu oluştururlar.
 

Meningiom Belirtileri

Meningiomun belirti ve bulguları tipik olarak yavaş yavaş ilerler. Başlangıçta hiç şikayete neden olmayabilir. Belirtiler beynin hangi bölgesinde olduğuyla ilgilidir. Aşağıdaki belirtiler gözlenebilir:

  • Görme bozukluğu, çift görme, bulanık görme, körlük

  • Zamanla şiddetlenen baş ağrısı

  • İşitme kaybı, çınlama

  • Hafıza kaybı

  • Koku duyusunda kayıp

  • Epilepsi

  • Kol ya da bacakta kuvvet kaybı, felç

Meningiom Tanısı

Yapılan nörolojik muayene sonrası yapılan MR ya da BT ile radyolojik olarak tanı konur. Fakat kesin tanısı her zaman patolojik inceleme sonrası konulmaktadır.

Patolojik olarak şu şekilde sınıflandırılırlar:

Grade1: Benign
Grade2: Atipik
Grade 3: Anaplastik

Meningiom Tedavisi

Meningiomlar sıklıkla yavaş büyürler ve boyutunda yılda 1-2mm artış olabilir. Bu yüzden belirgin bir bulgu vermeyen hastalarda senelik MR ile takip uygundur.

Cerrahi ve klasik radyoterapi ya da stereotaktik radyocerrahi (gamma knife) uygulanan tedavi metotlarıdır. Cerrahi başarı tümörün yerleşim yerine, dokusunun çıkarılabilme özelliğine ve cerrahın deneyimine bağlıdır. Meningiomlarda cerrahi birinci seçenek olmasına rağmen cerrahi olarak çıkartılması hastaya faydadan çok zarar vereceği düşünülüyorsa o durumda radyoterapi ya da stereotaktik radyocerrahi tedavisi düşünülebilir. Bazen hayati dokulara cerrahi olarak yaklaşılamadığı için tümörün bir kısmı çıkartılır. Hastanın belirtileri geriler ardından radyoterapi önerilebilir.

Meningiomaların çoğu iyi huyludur ve cerrahi ile tedavi edilebilir. Ancak tümör hücrelerinin hepsi cerrahi sırasında çıkartılamazsa ya da diğer tedavi yöntemleri ile yeterince tedavi edilemezse tümör yeniden büyüyebilir. Ameliyatı takip eden 5 yıl içinde tamamen çıkartılan iyi huylu meningiomaların yaklaşık olarak %5’i, kısmi olarak çıkartılabilen iyi huylu menenjiomaların %30’u, atipik menenjiomaların ise %40’ı tekrar büyümüştür.

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim sayfasını tıklayınız.

@drtamertekin

Dr. Tamer Tekin

neurosurgery_braintumor_Meningioma_Banne
bottom of page