top of page

Sinovial Kist

 

Sinir kökü çevresinde meydana gelen kistik yapılardır. Bel fıtığını taklit edebilen ve ani radiküler semptomlarla başvuran hastalarda sinovial kist ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken patolojilerdir. Sinovyal kistler, sinovyal zarın periartiküler kistleridir ve çoğunlukla açık ve sarı renkte müsinöz sıvı ya da gaz içerirler. Lomber intraspinal sinovial kistler en sık 60’lı yaşlarda görülür; kadınlarda, erkeklere oranla daha sıktır. Patofizyolojisinde, genellikle faset artrozu rol oynamaktadır. Lomber sinovial kistlerin en sık görüldüğü bölge, lomber hareketin en fazla olduğu L4- 5 seviyesidir.

Sinovial Kist Belirtileri

  • Bel ağrısı

  • Bacak ağrısı

  • Felç

 

Sinovial Kist Tanısı

Asemptomatik olan vakalarda da rastlantısal olarak tanı konulabilir. Ayırıcı tanısında schwannoma, menengiom ve metastazlar akılda tutulmalıdır. Direkt grafilerde %60 oranında dejeneratif değişiklikler, çok daha az oranda da olsa spondilolistezis gözlenebilir. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme en iyi tanı yöntemidir. MR görüntülemede tipik olarak gaz da gözlenmesi tanı koydurucudur. Ayrıca kist içerisinde hemoraji ve debris gözlenebilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ise faset eklem komşuluğunda kist duvarında kalsifikasyonun görüntülenmesini sağlar.

Sinovial Kist Tedavisi

Tedavide konservatif ya da cerrahi yöntemler uygulanabilir. Konservatif tedavi dinlenme, analjezik, korse uygulaması ve kist aspirasyonu ve/veya steroid enjeksiyonunu kapsar. Belirgin nörolojik defisiti olmayan hastalarda konservatif tedavinin denenebileceğini, radiküler semptomlarla seyreden hastalarda ise cerrahi tedavinin tercih edilmesi gerekir.

 

Lomber intraspinal sinovyal kistlerin doğal seyri tam olarak bilinmemekle birlikte, lomber disk hernilerinin aksine kendiliğinden gerilemeleri oldukça nadirdir. Cerrahi tedavi en çok tercih edilen tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavi için endikasyonlar semptomatik radikülopati, miyelopati, ilerleyici nörolojik defisit ve geçmeyen ağrıdır. Cerrahi tedavi ile çoğu hastada iyi netice alınabilir. Cerrahi tedavide kist eksizyonu ve basit dekompresyon yeterlidir. Dejeneratif spinal stenozun eşlik ettiği olgularda basit kist eksizyonuna ek olarak, gereken olgularda laminektomi ve dekompresyon yapılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim sayfasını tıklayınız.

 

Dr. Tamer Tekin

sinovial_kist
bottom of page