top of page

Ulnar Sinir Sıkışması

 

Ulnar sinir sıkışması(ulnar tuzak nöropatisi), lokalizasyonuna göre en sık dirsek bölgesinde; ikinci sıklıkta ise el bileği seviyesinde sıkışır. Karpal tünel sendromundan sonra en sık görülen sinir sıkışmasıdır. Yaşlanma ile, hem dirsekte hem de bilek düzeyinde ulnar nöropati görülme sıklığı artar. Dirsek düzeyinde ulnar nöropati, erkeklerde 3–8 kat daha fazla görülür.

 

Ulnar Sinir Sıkışması Belirtileri

Ulnar sinir sıkışmasında hastalar, sıklıkla 5. parmak ve 4. parmak yarısında uyuşma ve karıncalanmadan yakınırlar. Bunlara, kas güçsüzlüğü ve el becerilerinde kayıp şeklinde belirtiler eşlik edebilir. Dirsek düzeyi seviyesinde olan ulnar sinir sıkışmasında, bu belirtilere ek olarak, dirsekler üzerinde dururken veya dirsek kırıldığında şikayetlerde artma ortaya çıkar. Hastalar, dirsek düzeyinde, yukarısında ve aşağısına yayılabilen ağrı ve hassasiyet tanımlayabilirler. Gece yakınmaları da ciddi derecede rahatsız edicidir. Şiddetli ve uzun süreli olgularda,tipik olarak kasların atrofisine bağlı pençe el deformitesi gelişebilir.

Ulnar Sinir Sıkışması Tanısı

Tanısı, hastanın şikayetleri ile birlikte fizik muayene ile, EMG ve radyolojik incelemelerle gerçekleştirilir.

Ulnar Sinir Sıkışması Tedavisi

Konservatif Tedavi

Ulnar sinir sıkışmasında, hasta eğitimi ve aktivite modifikasyonu, semptomları arttırıcı hareketlerin tekrarından kaçınılması açısından oldukça önemlidir. İlk dönemde amaç, ağrı, yüklenme ve inflamasyonun azaltılmasıdır. Dirseği istirahate almak, inflamasyonu azaltıp semptomlarda azalma sağlar. Dirsek düzeyi ulnar nöropatisi olan hastalara, splint kullanımına ek olarak, lokal steroid enjeksiyonu uygulanmasının tedaviye ek yarar sağlamadığı belirtilmektedir. Altı ila 12 haftalık konservatif tedaviye yanıt yoksa progresif paralizi, uzun süreli lezyon varlığını gösteren klinik kanıtlar eşlik ediyorsa (kas atrofisi, pençe el) cerrahi tedavi düşünülmelidir

Cerrahi Tedavi

Konservatif tedaviye cevap vermeyen olgularda, ulnar sinir dekompresyonu ameliyatı yapılır. Kübital tünel sendromu cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerin tamamında, yeterli fonksiyonel sonuçlar elde edilebilmektedir. El bileği seviyesindeki tuzaklanmalarda ise, nedene yönelik iyi sonuçlar alınabilmektedir.

Ulnar sinir sıkışması ameliyatı sonrası, 10 günlük bir el istirahatinden sonra hasta normal yaşantısına devam edebilir. Ameliyattan sonra uyuşma ve karıncalanma yakınmaları birkaç haftadan aya kadar uzayabilen periyotta düzelebilir. Ameliyattan önce ciddi yakınmaları olan hastaların yakınmaları sinir hasarının boyutuna göre,  bir miktarı kalıcı olarak devam edebilir.  

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim sayfasını tıklayınız.

@drtamertekin

Dr. Tamer Tekin

Ulnar Sinir Sıkışması Tedavisi
pence_el_deformitesi_ulnar_sinir_sikismasi
bottom of page