top of page

Bel Kayması

 

Bel kayması, bir omurga kemiğinin, komşu omurganın üzerinde kaymasıdır. Omurganın yer değiştirmesi, spinal kanalı daraltır ve  sinire bası meydana gelir. Tıbbi adlandırması ''spondilolistezis'' dir. Halk arasında ''bel kayması'' olarak bilinen bir hastalıktır.

Gençlerde, omurgayı birleştiren eklem ve kemiklerde doğuştan bir gelişim eksikliği olmasıyla da ortaya çıkabilir. 40 yaş üzerinde ise travma sonucu ya da kemik erimesine bağlı kırıklar sonucu meydana gelebilir. 

En sık, bel omurlarının bulunduğu bölgede görülür.

Bel kaymasının tipleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Displastik (Doğuştan) tip: Genellikle en alt seviyede görülür. Genç yaşta görülür.

  • Dejeneratif tip: Faset eklemlerinde dejenerasyon ve genişlemeye bağlı olarak öne doğru kayması söz konusu. Kayma derecesi çok belirgin değil. Kadınlarda 50-60 yaşlarında  ve en sık L4-5 seviyesinde görülür.

  • Travmatik tip: Şiddetli travma sonucu pediküllerin kırılmasıyla ortaya çıkar.

  • Patolojik tip: Tümör, Paget, osteogenesis imperfekta, akondroplazi, romatoid artritte gibi hastalıklarda görülür.

Bel Kayması Belirtileri

Genelde belirti vermeyebilir. Bu yüzden rastlantısal olarak da tanısı konulabilir. Bel kaymasındaki belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Belde şiddetli, yanma tarzında ağrı ( Ağrı; ayakta, yürürken, egzersiz sırasında ve geriye doğru eğilmelerde artar.)

  • Bacaklarda hissizlik, ağrı, adale gerginliği, güçsüzlük 

  • Bel eğiminde artış veya yürümede aksaklık

  • Dar kanal ile birlikteliği varsa, uzun süreli yürüyüşlerde, bacakta ve kalçalarda  halsizlikle birlikte kramp meydana gelir.

Bel Kayması Tanı

Röntgen: Ayakta çekilen iki yönlü düz grafilerle kolayca tanı konabilir. Kayma derecesine göre bir  değerlendirme yapılabilir. % 25 inden daha az kayma 1. derece, %25-50 arası 2. derece, %50-75 arası 3. derece ve daha fazla olması halinde 4. derece olarak değerlendirilir.

Bilgisayarlı TomografiOmurganın arka elemanlarındaki bir kırık direkt radyografik görüntülerde atlanabilir. Spinal kanalın durumu ve kemikler hakkında bilgi verir. Eklemdeki kırıklar ve eksiklikler görülebilir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme: Disk patolojilerinin ve ligamantöz lezyonların, nörolojik elemanların değerlendirmesinde kullanılır. Dar kanalın tanısında önemlidir.

Bel Kayması Tedavisi

Konservatif Tedavi

Başlangıçta uygulanan ağrı kesiciler, soğuk ve sıcak terapiler, epidural steroid enjeksiyonları, fizik tedavi (Fizik tedavide uygulanan tedavi protokolleri ile; ağrıda azalma, lomber bölgede hareket açıklığında ve fonksiyonunda belirgin artma, omurgada stabilizasyon sağlanır. Hastaların fizik tedavi protokolleri arasında, semptomlarını arttırmadan fonksiyonel kapasiteyi arttıran bisiklet egzersizleri, yürümeye göre daha fazla tercih edilmelidir), konservatif tedavi protokolü seçilen hastalarda fleksiyon germe egzersizleri ve izometrik bel germe egzersizleri yapılması önerilir. Bu tedavilerle ağrı yakınmaları genelde geçer. Ağrı ısrarlı bir şekilde 3 ay süreyle  devam ediyorsa ya da  ''kuvvet kaybı'' gelişmesi, hastanın cerrahiye aday olduğunun en önemli göstergesidir.

Bel Kayması Ameliyatı

 

Konservatif tedavinin başarısız olduğu bel kayması hastalarında, bel kayması ameliyatı gereklidir. Bel kayması ameliyatında; sinir dekompresyonu, spinal füzyon ile stabilizasyon uygulanır. Titanyum vida, çubuklar (rod) ve interbody füzyon için özel kafesler (interbody cage) kullanılarak omurga kemikleri sabitlenir. Füzyon cerrahisinde amaç, instabiliteyi önlemek ve dejeneratif disk- faset ekleme bağlı ağrıların azaltılmasını sağlamaktır. Bu implantların kullanılması ile beraber, fizyolojik omurga dizilimi restore edilmekte ve nöral foramenlerde meydana gelen açılmalar ile beraber, indirekt dekompresyon meydana gelmektedir.

Bel Kayması Ameliyatı Sonrası

Bel kayması ameliyatı sonrası ne zaman işinize dönebileceğiniz yaptığınız işe göre değişkenlik göstermektedir. Eğer masa başı bir göreviniz varsa ameliyat sonrası 2-3 hafta gibi kısa bir sürede işinize dönebilirsiniz. Şayet işiniz beden gücüne dayalı ise kemiklerin iyileşmesi ve kaynaması için 2 ay kadar beklemeniz gerekebilmektedir. Günlük yaşama yeniden dönebilmeniz için operasyon sonrası tam bir rehabilitasyon programı önerilmektedir.

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim sayfasını tıklayınız.

 

Dr. Tamer Tekin

Bel Kayması Tedavisi
bel kaymasi_spondilolistezis
bel fıtığı.png

Bel Fıtığı

omurga kanal daralması

Omurga Kanal Daralması

bottom of page