top of page

Arteriovenöz Malformasyon

Kapiller sistemleri olmadan direkt olarak venöz drenajla beslenen arteriyel kan akımına sahip anormal kan damarlarıdır. Yani, toplardamadar ve atardamar arasında olmaması gereken bir bağlantıyla ortaya çıkan damar sistemi arteriovenöz malformasyon(AVM) anomalileridir. Doğumsal anomalilerdir. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilir. Beyin yerleşimli olanlarda beyin kanaması ve nöral dokularda hasar vermesi nedeni ile hayatı tehdit edici bir özelliğe sahiptir.

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte multifaktöryel nedenlere bağlanmaktadır. Genetik mutasyon, anjiogenik stimülasyon ya da beyin iskemisi sonrası gelişen anjiopatik reaksiyona bağlı olarak geliştiği söylenmektedir.

İnsidansı 1,34/100.000' dür. AVM olgularının %12' sinin belirti verirken geri kalanında belirti olmadığı tahmin ediliyor. Mortalite oranı %10-15 iken morbidite oranı %30-50' dir.

Arteriovenöz Malformasyon Belirtileri

Beyindeki yerleşim bölgesine uygun olarak aşağıdaki belirtileri oluşur:

  • Beyin Kanaması

  • Epilepsi

  • İskemi

  • Kulakta çınlama ve gürültü

  • Felç gelişimi

  • İntrakranial basınç artışına ait bulgular; baş ağrısı, bulantı, kusma

  • Nadir olgularda; bebeklerde gelişim geriliği, hidrosefali, kalp yetmezliği

Arteriovenöz Malformasyon Tanısı

Beyin AVM' lerinin tanısı BT ya da MR görüntüleme ile tanısı konur. Fakat damarlar arasındaki ilişki, besleyici damarlar, eşlik eden anevrizmaların tanısı beyin anjiografisi ile konur.

Arteriovenöz Malformasyon Tedavisi

Tedavi seçenekleri aşağıdaki gibidir. Hastanın durumu, AVM'nin yerleşim yeri, büyüklüğü cerrahın kararında önemli bir yer tutar.

Cerrahi: Hasta açısından cerrahi risk yüksekse diğer alternatif tedaviler düşünülür.

Radyoterapi: Stereotaktik radyocerrahi; 2,5-3 cm. Ve altında nidusa sahip AVM' lerde ve derin AVM' lerde kullanılabilir.

Endovasküler teknik: Embolizasyon, ameliyat öncesi yapılması cerrahiyi kolaylaştırır. Yardımcı tedavi olarak kullanılır.

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim sayfasını tıklayınız.

 

Dr. Tamer Tekin

arteriovenöz_malformasyon_edited.jpg
Meningioma_edited.jpg

Meninjiyom

beyin kanaması

Beyin Kanaması

bottom of page