top of page

Beyin Kanaması 

Beyin damarlarının yırtılması sonucu ortaya çıkan hayatı tehdit eden bir hastalık olan beyin kanaması meydana gelir. Oluşan kanamayla birlikte beyin içerisine ya da çevresine dolan kan, hastada klinik belirti ve bulgular meydana gelmesine neden olur. Beyinde yarattığı hasar ise kanama hacmine ve kanamanın ne kadar hızlı kontrol edilebildiğine göre değişkendir. Beynin etrafında kan beyin bariyeri dediğimiz bir sistem vardır. Yani, kan dolaşımı ile beyin arasında direkt kanla teması yoktur. Difüzyon yoluyla bir geçiş vardır. Beyin çevresinde sadece beyin omurilik sıvısı vardır. Bu yüzden beyin damarlarında meydana gelen bir kanama ile ortaya çıkan kan, beyin için toksik bir madde haline gelir. Kan; baskı nedeni ile dokulara hasar verirken, beynin kan dolaşımını da bozabilir.  Aşağıda başlıklar halinde beyin kanaması tiplerine kısaca değinilmiştir.

Beyin Kanamasının Belirtileri

Beyin kanaması belirtileri diğer hastalıklara göre daha gürültülü ve dramatiktir.

 • Uyuşma, karıncalanma

 • Felç gelişmesi

 • Görme kaybı, bulanık görme, çift görme

 • Denge kaybı 

 • Anlama güçlüğü, anlamsız konuşmalar, okuma veya yazma zorluğu

 • Uyku hali

 • Bilinç kaybı

 • Sara nöbeti (Epileptik atak)

Beyin Kanaması Tanısı

Yapılan nörolojik muayene ve bulgular beyin kanaması olasılığını gösteriyorsa  BT veya MR görüntülemesi ile beyin kanaması tanısı konabilir. 

 

İntraserebral Kanama - Hematom

Beyin içerisindeki küçük damarların kanamasıdır. Ortaya çıkan kan, kitle etkisi ile beyine baskı yapar. Bu da, belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. En sık nedeni hipertansiyondur. Hastaların büyük çoğunluğunda orta-ileri derecede bir arteryel hipertansiyon vardır. Aspirin, kumadin gibi kanın pıhtılaşmasını uzatan ilaç kullananlarda da kanama riski yüksektir. Diğer nedenleri arasında anevrizma, arteriovenöz malformasyon, venöz anjiom , beyin tümörleri sayılabilir.

Epidural Kanama - Hematom

Dura adı verilen beyin zarı ile kafatası arasında meydana gelen kanamalardır. Beyine ileri derecede bası yapan bu kanama, ölümcül olabilir. Genellikle; ciddi kafa travmaları sonrasında ortaya çıkabilir. Meningea media adı verilen arterin yırtılması ile oluşur. Arteriyel kanama olması nedeni ile, hızlı bir şekilde kitle etkisi oluşturan kanama, ileri derecede beyine basınç etkisi yapar. 

Kronik Subdural Hematom

Beyin zarı ile beyin parankimi arasındaki köprü şeklindeki damarlarda meydana gelen sızıntı tarzda kanamalarla meydana gelir. Genellikle yaşlılarda (60 yaş üstü) meydana gelir. Yaşlılarda, beyin kafatasına göre daha küçüktür. Bu nedenle damarlar travmalara karşı daha hassastırlar. Travma sonrası kolaylıkla kanama meydana gelebilir. 

Subaraknoid Kanama - Hemoraji

Beynin tabanındaki büyük atardamarlardan birinde yırtılma söz konusudur. Kan subaraknoid beyin zarının altında beynin çevresine yayılır. Ayrıca beyin-omurilik sıvısının içine de sızar. Subaraknoid kanamaların çoğunda neden beyin içinde var olan bir anevrizmanın yırtılmasıdır. Anevrizmaların duvarları incedir ve bu nedenle de yırtılmaya yatkındırlar.  Arteriovenöz malformasyon da bu tür kanamalara neden olan patolojiler arasındadır.

Beyin Kanaması Tedavisi

 • Hastanın hayatını kurtarmak, hava yolunun açılması, yaşam desteği sağlanması

 • Kanamanın nedenini ortadan kaldırmak

 • Kafa içi basıncının azaltılması

 • Beyin ödeminin azaltılması

 • Yatak istirahati

 • Baş ağrısını azaltmak

 • Ikınmayı azaltmak

Cerrahiye karar verildiğinde hekim uygulanacak tedavi şeklini belirler. Kraniotomi ya da kraniektomi uygulanabilir.  Yani kafatası kemiği çıkartılır. Amaç mevcut bası yapan kanı boşaltmak ve beyini rahatlatmaktır.  Anevrizma ya da arteriovenöz malformasyon varsa klipsleme yapılır.

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim sayfasını tıklayınız.

@drtamertekin

Dr. Tamer Tekin

Beyin Kanaması Tedavisi
bottom of page