top of page

Skolyoz 

Adolesan Tip Skolyoz

Normal ve sağlıklı omurgada, omurlara arkadan bakıldığında yukardan aşağıya düz bir hat şeklinde uzanır. Omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında dönüyorsa skolyoz hastalığından bahsedilir. Ve yapılan röntgen incelemelerinde, ön arka bakışta omurga S ya da C şeklinde görülür. Adelosan Tip Skolyoz vakalarının %80 inden daha fazlasının nedeni idiopatiktir; yani nedeni bulunamaz. Vakaların yaklaşık %70 kız çocuklarıdır ve hastalık ilerleyicidir. Bazı vakalarda genetik yatkınlık mevcuttur. Skolyozda önemli olan hastalığın erken tanısının konarak tedavinin yapılmasıdır. Tedavi edilmeyen skolyoz hastalarında deformite ilerleyicidir. Göğüs kemiklerini etkileyerek ciddi kalp ve akciğer problemlerine yol açabilmektedir.

Adelosan Tip Skolyozun Belirtileri 

  • Bir omuz diğerine daha yüksek olması

  • Bir bacak diğerine göre daha kısa olması

  • Bel kemiğinde bir tarafın öne çıkıntı yapması

  • Sırtta bir tarafta kürek kemiğinde çıkıntı olması

  • Bel ağrısı

  • Dengesiz yürüme

 

Adelosan Tip Skolyoz Tanısı

Skolyoz tanısı, hastanın öyküsü, yapılan nörolojik muayenesi, röntgen filmi ve MR tetkikleri ile birlikte değerlendirilerek konulur.  Ayakta çekilen tüm omurganın ön arka ve yan radyografilerinde, eğriliğin başladığı ve sonlandığı omurlar arasındaki açı ölçülür.

 

Adelosan Tip Skolyoz Tedavi 

Eğriliğin miktarına ve kemik büyümesinin hangi aşamada olduğuna göre belirlenir. Tedaviye erken başlanması başarı oranını yükseltir.


Gözlem

20 derecenin altında ve iskelet gelişimi tamamlanmaya yakın hastalarda sadece gözlem ve belirli aralıklarla kontrol yeterlidir.

Konservatif Tedavi

Bu tip skolyozların bir kısmında cerrahi tedavi gerek duyulmaz.
Küçük eğriliği olanlarda (15-20 dereceden daha az açısı olanlarda) olası ilerlemelere karşı gözlenir. Bu aşamada herhangi bir tedaviye gerek duyulmaz. 20-40 derece arasında açısı olanlarda korse gerekebilir ve eğriliğin progresyonunu engelleyebilir. Korse, hastalar için konforsuz olsa bile gördükleri fayda ve cerrahiden kaçınma açısından önemlidir. Maalesef, tüm skolyoz eğrilikleri korseye cevap vermez. Servikotorasik bölgedeki eğrilikler ( sırtın orta bölümünden boyuna doğru uzanan bölüm) 40 derecenin üzerindeyse korseye cevap zayıftır. İskelet gelişimi tamamlanmış hastalarda korsenin etkisi sınırlıdır.

 

Adelosan Tip Skolyoz Ameliyatı

40 derecenin üzerindeki eğriliklerde cerrahi tedavi önerilir. Daha küçük eğriliklerde de, kozmetik açıdan  eğriliğin görünüşü hastayı rahatsız ediyorsa nadir de olsa skolyoz ameliyatı önerilebilir. Cerrahinin amacı, eğriliği düzeltmek ve eğriliğin progresyonunu önlemektir. Cerrahi, nöromonitorizasyon eşliğinde  omurgaya yerleştirilen metal implantlarla gerçekleştirilir. Nöromonitorizasyon, bu işlemin güvenilirliği daha da arttırmıştır. Nöromonitorizasyon, operasyon sırasında sinir yaralanmaları konusunda cerrahı uyarmakta ve daha önce gerçekleştirilemeyen bir çok operasyon rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Hasta cerrahi sonrası 2-3 ay içerisinde normal aktivitelerine rahatlıkla dönebilmektedir.

Erişkin Tip Skolyoz

Erişkin tip skolyoz tanımı, 18 yaşın üzerindeki hastalarda olan anormal omurga eğrilikleri için kullanılır. Bazen tedavi edilmemiş çocukluktaki eğrilikler ilerleyerek bu tipe dönüşebilmektedir. Eğer skolyoz, çocuklukta bir eğrilik hikayesi yoksa ''erişkin dejeneratif skolyoz'' olarak adlandırılır. Osteoporoz ve dejeneratif hastalığa bağlı olarak gelişebilir.

Erişkin tip skolyozun, idiopatik tip skolyozdan farkı hastaların en sık şikayetinin bel ağrısı olmasıdır. Eğrilik, genelde ciddidir ve ilerleyicidir. 

Erişkin Tip Skolyoz Belirtileri

Boyda kısalma

Bel Ağrısı

Bacaklarda kuvvet kaybı, uyuşma

Sırt bölgesindeki ciddi eğriliklerde nefes darlığı, halsizlik hissi

Bir bacağın diğerine göre daha kısa olması

Erişkin Tip Skolyoz Tedavi Yöntemleri

Konservatif Tedavi

Hastaların çoğunda konservatif tedavi yeterlidir. Antienflamatuar ilaçlar, fizik tedavi, epidural steroid enjeksiyonlar uygulanabilir.Korse nadiren kullanılır. Osteoporozu olan hastalara kalsiyum ve D vitamini içerikli tedaviler başlanır.

Cerrahi Tedavi

Cerrahi tedavi genellikle eğriliğin ilerleyici olduğu ve konservatif tedavilere cevap vermeyen vakalarda önerilir. Operasyon sonrası 3 ay kadar sonra hasta normal yaşamına döner.

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim sayfasını tıklayınız.

@drtamertekin

Dr. Tamer Tekin

Çocuk ve Gençlerde Skolyoz Tedavisi
Erişkinlerde Skolyoz Tedavisi
Skolyoz_edited.jpg
bottom of page