Beyin Tümörü 

Hastalar, tümör tanısını ilk öğrendiklerinde doğal olarak panik yaşarlar. Ancak günümüzde yapılan araştırmalar sayesinde; her geçen yıl beyin tümörlerinin tedavisinde ciddi gelişmeler olduğunu bilmelerinde fayda vardır. Ayrıca beyin tümörlerinin, diğer organlarda görülen tümörlere göre tedavi şansları da daha yüksektir.

Beyin tümörü, beyinde anormal doku büyümesidir. Tümör, ya beyin hücrelerinden ya da vücudun başka bir bölümünden kan yoluyla beyine yayılarak meydana gelir.  Beyin tümörü, davranışına göre benign ya da malign olarak adlandırılır. Benign beyin tümörü, iyi sınırlıdır, yavaş büyür ve çevre dokulara yayılarak zarar vermez. Cerrahi olarak çıkartıldıktan sonra genelllikle tekrarlamaz. Malign beyin tümörü ise hızlı bir şekilde büyür, çevre dokulara yayılır, sınırları belirgin değildir. Beyin hücrelerinden kaynaklı tümörlerin, vücudun diğer bölümlerinde olan tümörler gibi diğer organlara yayılımı çok nadirdir. Akciğer, meme, kolon tümörleri beyine en sık yayılım yapan tümörlerdir.

 

Beyin Tümörü Nasıl Meydana Geliyor?

 

Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki, hücre siklusunu kontrolünü sağlayan genlerde meydana gelen anormallik , kontrolsüz hücre çoğalmasına neden olmaktadır.  Nörofibromatozis, von Hippel-Lindau hastalığı, Li-Fraumeni sendromu, retinoblastoma gibi genetik hastalıklarda santral sinir sistemi tümörü gelişme riski yüksektir. Araştırmalarda, çocukları beyin tümörü olan ailelerin, geçmişte kimyasal maddelere maruz kaldıkları gözlenmiştir. Bazı kimyasallar, kanserden koruyan gen yapılarını değiştirebilir. Petrol rafinelerinde, lastik üretiminde çalışanlar ve kimyagerler, tümörlerin bazı tiplerinde yüksek insidansa tespit edilmiştir. Fakat kimyasal toksinlerin, bu tümörlerle ilişkileri henüz kesin kanıtlanamamıştır.

 

Beyin Tümörü Belirtileri 

 

Belirtiler kişiden kişiye değişmekle birlikte çoğu belirti beyin içerisinde ya da çevresinde basınç artışına bağlıdır. En sık görülen beyin tümörü belirtileri aşağıda sıralanmıştır:

 • Baş ağrısı

 • Kusma (özellikle sabah)

 • Mide Bulantısı

 • Kişilik değişiklikleri

 • Depresyon

 • Uykuşukluk, sersemlik 

 • Epilepsi(Sara) nöbetleri

 • Görme kayıpları

 • Konuşma bozukluğu

 • Denge kaybı

 • İşitme kaybı

 • Kolda ve bacakta kuvvet kaybı

 

Beyin Tümörü Tanısı

 

Medikal hikaye, nörolojik muayene sonrası BT, MR, PET gibi yüksek teknolojik cihazlarla kolayca konulabilir.

 

Beyin Tümörü Tedavisi

 

Beyin tümörünün tedavisi genellikle ilk etapta cerrahidir. Cerrahideki amaç nörolojik fonksiyonları korurken olabildiğince tümörü çıkarmaktır. Biopsi alınarak tümör hücrelerinin tipi belirlenir. Bu tümörün tipine göre tedaviye radyoterapi ya da kemoterapi eklenir. 

Steroidler, özellikle beyin ödemi varlığında verilir. Antiepileptikler epilepsiyi önlemek amacıyla verilir.

 

Yeni Tedavi Metodları

 

Stereotaktik radiocerrahi: Tümör bölgesine yüksek dozda radyasyon ışını odaklanır. Kobalt ışınları ya da linear akselaratörden çıkan foton ışınları kullanılır.

Gen terapisi: Virüse eklenmiş özel bir gen beyin tümörünün içerisine enjekte edilir. Daha sonra bu virüsle enfekte olan kanser hücreleri antiviral ilaçla öldürülür. 

 

Prognoz

 

 • Tümörün tipine

 • Hastalığın süresine

 • Tümörün lokalizasyonuna ve büyüklüğüne

 • Metastaz olup olmadığına

 • Tümörün tedaviye cevabına

 • Hastanın yaşına, ek hastalığı olup olmadığına

göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yaşam sürelerinde, kişiden kişiye çok farklılıklar görülebilmektedir.

Dr. Tamer Tekin

beyin_tümörü.jpg