top of page

Bel Fıtığı Ameliyatı 

Bel fıtığı ameliyatı, omurgada fıtıklaşmış veya dejeneratif bir diski çıkarmak için yapılan bir ameliyattır. Fizik tedavi veya ilaçlar bacak veya sırt ağrısını hafifletmezse veya bacaklarınızda güçsüzlük veya his kaybı gibi sinir hasarı belirtileriniz varsa bel fıtığı ameliyatı önerilebilir. Ameliyat açık, mikrocerrahi veya minimal invaziv bir teknikle yapılabilir.

Bel fıtığı hastalığına bağlı şiddetli bel ve bacak ağrısı olan, bazen de felç gelişen hastalarda bel fıtığı ameliyatı uygulanır. Bu tür hastalar; ilaç, fizik tedavi, proloterapi, epidural steroid enjeksiyonları gibi konservatif tedavilerden fayda görmezler. Cerrahın tercihine göre, hastanın o anki ihtiyacına farklı bel fıtığı ameliyat teknikleri kullanılabilir. Bunlar üç tip cerrahi müdahale vardır.

1. Klasik açık cerrahi ile yapılan bel fıtığı ameliyatı

2. Mikrocerrahi bel fıtığı ameliyatı (Mikrodisdektomi) 

3. Endoskopik bel fıtığı ameliyatı

Bel Fıtığı Ameliyatı Ne Zaman Önerilir?

Hastalar tarafından en çok merak edilen konu ne zaman ameliyat olmalıyım sorusudur. Bel fıtığına bağlı bacak ağrısı şiddetli ise konservatif tedavilerle ağrı geçmiyorsa; örneğin hasta ağrıdan uyuyamıyorsa, işine gitmekte güçlük çekiyorsa ya da günlük aktivitesini yapmakta zorlanıyorsa hastaya cerrahi önerilebilir. Bacaklarda ve ayakta felç geliştiyse, idrar kaçırma başladıysa durum daha da ciddidir ve acil ameliyat gerektiğinin bir göstergesidir. En kısa zamanda bir beyin cerrahisi uzmanına başvurulması gerekir. Alt başlıklarda bel fıtığı nasıl yapılır? Açık bel fıtığı ameliyatı ya da kapalı bel fıtığı ameliyatı gibi hastalar arasında kullanılan terimler nedir? Aşağıda bu konulara ayrıntılı olarak açıklık getirilmiştir.

Bel Fıtığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 

  1. Klasik Açık Bel Fıtığı Ameliyatı

Bu ameliyat tekniğinde mikroskop kullanılmaz. Belde 4 cm. ve üzerinde bir kesi yapılır. Bel kasları sıyrılır. Ardından omurga kemiği ve bağların bir kısmı alınır. Sinir kökü ekarte edilerek bel fıtığı çıkartılır. Mikrocerrahiden farkı mikroskop kullanılmaması ve büyük bir kesi yapılmasıdır. Günümüzde çok fazla tercih edilmeyen bir tekniktir.

2. Mikrocerrahi Bel Fıtığı Ameliyatı (Mikrodiskektomi)

Mikrocerrahi ile yapılan bel fıtığı ameliyatlarının temel özelliği mikroskop kullanılarak yapılmasıdır. Neden mikroskop kullanırız? Ameliyatlarda dokuları 40 kat daha büyük görebilirsiniz. Bu da cerrahın dokuları daha iyi ayırt etmesine ve sinir üzerindeki oluşabilecek bir hasarın olma olasılığını çok aza indirir. Bu işleme aynı zamanda mikrodiskektomi adı da verilir. Bazı cerrahlar, bu yönteme kapalı ameliyat diyorlar. Fakat endoskopik olarak yapılan tam kapalı bel fıtığı ameliyatından uygulama olarak farklıdır. Bir alt başlıkta, tam kapalı bel fıtığı ameliyatından ayrıntılı olarak bahsedilmiştir.

Peki mikrocerrahi bel fıtığı ameliyatı nasıl yapılır? Ameliyat genel anestezi altında uygulanır. Hastanın ameliyat masasına yatış şekli yüzükoyun pozisyonundadır. Bel hafifçe bükülür. Ameliyatta hedeflenen bölgeye uyan yere 1,5-3 cm. arasında bir cilt kesisi yapılır. Bel kasları omurga kemiklerinden sıyrılır.  Laminektomi ile bir miktar omurga kemiği alınır ve  cerrahın çalışabileceği bir alan açılır. Cerrahi alana mikroskop getirilir. Sarı renkli flavum dediğimiz bağ dokusu alındıktan sonra, sinir kökü ekartörle orta hatta doğru kenara çekilir. Sinire baskı yapan parça bulunarak, cerrahi aletlerle çıkartılır. Sinirin üzerindeki baskının azaltılması yeterlidir. Mikrocerrahi bel fıtığı ameliyatı yaklaşık 1 saat sürer.

Aşağıdaki videoda, mikrocerrahi teknikle yapılan bel fıtığı ameliyatını tıklayarak izleyebilirsiniz.

3. Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı (Endoskopik)

Endoskopik cihazlar kullanılarak yapılan bel fıtığı ameliyatına ''tam kapalı bel fıtığı ameliyatı'' adı verilir.  En güncel bel fıtığı ameliyatı tekniğidir.ik

Minimal invaziv omurga ameliyatları, son on yılda hızlı bir gelişme göstermiştir. Teknik üzerinde çalışan ve geliştiren bilim adamları; uzamış ameliyat sürelerini kısaltma; kas yaralanmaları, yumuşak doku zedelenmelerinden kaçınma; ameliyat sonrası gelişen ağrı ve operasyon sırasında oluşabilecek komplikasyonları azaltılmasını amaçladılar. Tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı(Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı), omurga cerrahının bu prensipleri kullanarak omurga patolojilerine tedavi etmesini sağladı. Endoskopik teknikler, 30 yılı aşkın bir süredir evrim ve yenilikler göstermiştir. Şu anda, endoskopik teknikler servikal, torasik ve lomber omurgadaki patolojiler için rahatlıkla kullanılabilmektedir. Daha az morbidite ve daha az komplikasyon görülmesi açısından sunduğu avantajları destekleyen çok sayıda literatür vardır. Endoskopik omurga ameliyatları, dejeneratif spinal stenozspondilolistezisskolyoz, geçirilmiş füzyon cerrahisi, tümör ve enfeksiyon durumlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojik ilerlemeler, cerrahi tekniği kolaylaştırmaya ve kullanım endikasyonlarını genişletmeye devam ettikçe; endoskopik omurga cerrahisi, cerrahlara omurga hastalıklarının tedavilerinde, ellerini güçlendiren bir avantaj sağlayacak ve hastaların tedavisinde bakım standartlarını daha da yükseltecektir.

Bu cerrahi işlemi gerçekleştirmek, özel ekipmanlar ve cerrahi deneyim gerektirmektedir. Kullanılan el aletleri, mikrocerrahide kullanılan aletlerden çok daha küçüktür.  Mikrocerrahi tekniğe göre avantajı, kaslar ve kemik dokulara zarar vermeden aynı işlem kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

Tam kapalı endoskopik bel fıtığı ameliyatı; cerrahın tercihine göre, genel ya da lokal anestezi ile rahatlıkla uygulanabilir. Cerrah, uyumlu bir hastada tercihen hastayı uyutmadan da bu ameliyatı yapabilir. Bel bölgesine 0,5 - 1 cm. lik küçük bir kesi yapmak yeterlidir. Belin ortasından (interlaminar) ya da belin yan tarafından (transforaminal) omurgaya ulaşma imkanımız vardır. Bu yöntemi şu şekilde hayal edebilirsiniz. Kalem çapındaki bir alet belinizden içeriye gönderiliyor. Bu kadar küçük çapta olan bir çalışma alanında cerrahi aletlerle bu işlem yapılabiliyor. Böylece dokulara hiç zarar verilmeden işlem gerçekleştiriliyor. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı, ortalama yarım saat sürer. Ameliyat sonrasında hasta 3-4 saat sonra evine gönderilebiliyor. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatını özel hastanede yapmaktayım. Bilgi almak için, iletişim sayfasını tıklayarak ilgili numaradan randevu alabilirsiniz.

 

Endoskopik tam kapalı bel fıtığı ameliyatının, mikrocerrahi bel fıtığı ameliyatına göre avantajları:

  • Lokal anestezi ve hafif sedasyon ile gerçekleştirilebilir. Yani hasta uyutulmaz. Bu da genel anestezinin hastaya getirebileceği riskleri ortadan kaldırır. ​

  • 1 cm.lik küçük kesi yapılması hastada kozmetik açıdan çok az bir iz kalması anlamına geliyor.

  • Operasyon bölgesindeki dokularda çok az hasar bırakması. Sinir üzerinde oluşabilecek skar dokusunu azaltır. Bel fıtığının tekrarlaması durumunda bile ameliyatın kolaylıkla yapılabilmesi ve olası komplikasyonların en aza inmesini sağlar.

  • Hastanın normal aktivitelerine hızlıca dönebilir. 

  • Hasta aynı gün taburcu olabilir.

  • Enfeksiyon riskini oldukça azaltır. Kanama çok az olur.​

  • Aynı delikten çok sayıda fıtığa müdahale edilebilir.

  • Bel fıtığı ameliyatı fiyatı, kullanılan cihazın ve aletlerin pahalı olması nedeni ile diğer bel fıtığı ameliyatlarına göre tam kapalı bel fıtığı ameliyatı ücretleri daha yüksektir.

​Alttaki videoda interlaminar teknikle, tam endoskopik olarak yapılan bir vakanın ameliyatını tıklayarak izleyebilirsiniz.