top of page

Araknoidit 

Spinal Araknoidit, spinal sinirleri ve lomber bölgedeki sinir köklerini birlikte örten ve koruyan zarlardan biri olan araknoid zarının iltihabıyla oluşan nöropatik bir hastalıktır. 

Spinal araknoiditi olan hastalar tipik olarak alt ekstremitelerde şiddetli, yanıcı ve sürekli batma ile karakterize bir ağrı yaşarlar. 

Spinal Araknoidit Belirtileri

Hastalar tipik olarak alt ekstremitelerde şiddetli, sürekli devam eden bir ağrı yaşarlar. 

Durumun neden olduğu en yaygın sorun ağrıdır, ancak aşağıdaki sorunlara da neden olabilir:

 

 • Bacaklarda uyuşma, karıncalanma hissi veya güçsüzlük.

 • Bacağından su akıyormuş veya deride böcekler geziniyormuş gibi bir his.

 • Bacaklarda şiddetli bir ağrıya neden olan elektrik çarpması hissi.

 • Kontrol edilemeyen seğirme.

 • Kas spazmları ve krampları.

 • Mesane ve/veya bağırsak kontrolü kaybı.

 • Cinsel işlev bozukluğu.

 

Araknoidit ilerleyici bir hastalıktır, bu da semptomların zamanla daha şiddetli ve hatta kalıcı hale gelebileceği ve hastaların önemli bir sakatlıktan muzdarip olmasına neden olabileceği anlamına gelir. Hastalar sürekli ağrı içindedir ve bu onların çalışmasına engel olur.

Spinal Araknoidit Nedenleri

Araknoidite şunlar neden olabilir:

 • Tüberküloz ve menenjit gibi enfeksiyonlar

 • Anesteziye bağlı iğne veya kateter yerleştirilmesinden kaynaklanabilecek lomber omurgada yaralanmalar

 • Miyelogramlar, özellikle geçmişte yağda çözünür boyalar kullanılarak yapılanlar.

 • Sıkça uygulanan spinal enjeksiyonlar

 • Omurga operasyonları

Spinal Araknoidit Teşhisi

MR görüntüleme, araknoidit teşhisi için altın standarttır. Tipik olarak sinir köklerinde görülür. Kontrastlı çekimlerde, sinir köklerinde büyüme ve kalınlaşmış sinirlerde şişkinlik de görülebilir.

Spinal Araknoidit Tedavisi

Araknoidit tedavisi başlangıçta fiziksel aktivitelerin sınırlandırılmasını ve steroid kullanımını içerebilir. Anti-inflamatuar ilaçlar ve gabapentin faydalı olabilir. Hastaların ağrıyı çevreleyen depresyonla baş etmelerine yardımcı olmak için psikolojik yardım almaları gerekebilir. Ağrının bir kısmına yardımcı olmak için bir omurilik stimülatörü yerleştirilebilir. Opiatları ve diğer ilaçları doğrudan omurilik kanalına ileten implante edilebilir, infüzyon ağrı pompaları da faydalı olabilir.

Prognoz

Prognoz, araknoiditin şiddetine bağlı olarak değişebilir. Mevcut modalitelerin çeşitliliği ile hastalar genellikle makul derecede iyi ve kabul edilebilir bir ağrı düzeyine ulaşabilirler.

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim sayfasını tıklayınız.

@drtamertekin

Dr. Tamer Tekin

bottom of page