top of page

Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel; üstte karpal ligament, altta ise el bileği kemikleri arasında seyreden dar bir kanaldır. Bu kanal içerisinden parmakları hareket ettiren tendonlar ve median sinir geçer. Karpal tünel sendromu (median sinirin tuzaklanması ) ise el bileğinde karpal ligamentin kalınlaşması ile median sinirin sıkışması sonucu, sinirde şişme ve inflamasyon gelişir. Bu durumda hasta ellerinde ve parmaklarında uyuşma, karıncalanma hissetmeye başlar. Karpal tünel sendromu, en sık karşılaşılan sinir tuzaklanmasıdır.

Karpal Tünel Sendromu Kimlerde Görülür

Karpal tünel sendromu, özellikle elini çok kullanan, bayanlarda ve 40-60 yaşları arasında sık rastlanır. Klavye, daktilo kullananlarda, müzisyenlerde, el becerisi gerektiren işlerle uğraşanlarda (marangoz, teknisyen, aşçı, el örgüsü ile uğraşanlar), el bileğine sürekli kronik travma alanlarda, şeker hastalığı, romatizmal hastalığı, guatr hastalığı olanlarda, şişmanlar ve gebelerde daha sık görülür.

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri

Karpal tünel sendromunun belirtileri, median sinir geçiş bölgelerinde uyuşma, karıncalanma, batma, ağrı yakınmaları ortaya çıkar. Belirtiler yavaş yavaş gelişir. Baş parmak ve ilk üç parmakta yakınmalar meydana gelir. Hastalar genelde ellerini salladıklarında yakınmalarının azaldığını söylerler. Ayrıca elbiselerini giymekte düğmelerini iliklemekte güçlük çektiklerini ve ellerinden cisimleri düşürdüklerini de ifade ederler. Median sinir üzerindeki bası uzun süre devam ederse; güç kaybı ve kas atrofisi de meydana gelebilir. Ağrılar gittikçe keskinleşir ve ısrarcı hale gelir. Ağrı dirseğe kadar yayılmaya başlayabilir.

Karpal Tünel Sendromu Tanısı

Karpal tünel sendromunun tanısı çok basittir. Dikkatli bir hasta hikayesi kolayca tanıya götürür bizi. Yapılacak tetkik ise EMG (Elektromyelografi) testidir. Sinir iletimini ölçen bir cihazdır. Nöroloji uzmanları tarafından yapılan bir tetkiktir. Yapılan EMG' de el bileğinde median sinirin geçiş güzergahında olan amplitüd değişiklikleri ve azalmaları karpal tünel sendromunun tanısını koydurur.

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi

Cerrahi Olmayan Tedavi

Karpal tünel sendromu konservatif tedavisinde, el bileğinde travmaya neden olan aktiviteler kısıtlanır. Nötral pozisyonda istirahate alınır. El bilek ateli kullanılabilir.

Germe egzersizleri yaptırılabilir.

Ödemi azaltmak amaçlı el bileğine saat başı bir iki kez 10-15 dk. Buz uygulaması yapılabilir.

Antienflamatuar ilaçlar ve B6, B12 destek tedavisi yapılır.

Karpal tünel içerisine steroid enjeksiyonu yapılabilir. Bu tedavinin etkinliği kişiden kişiye değişkendir.

Cerrahi Tedavi

Karpal tünel sendromunda, ilaç ve diğer tedavilere rağmen ağrı ve uyuşma, kuvvetsizlik yakınmaları devam ediyorsa mutlaka beyin cerrahisi uzmanına başvurulmalıdır. Konservatif tedavilere cevap vermeyen karpal tünel sendromu vakalarında cerrahi tedavi uygulanır. Operasyon son derece basittir. Lokal anestezi altında el bileğinde küçük bir kesi yapılır. Karpal ligament ortaya konarak kesilir. Böylece median sinir basısı ortadan kalkarak sinir rahatlatılmış olur.

Ameliyat sonrası, 10 günlük bir el istirahatinden sonra hasta normal yaşantısına devam edebilir. Ameliyattan sonra uyuşma ve karıncalanma yakınmaları birkaç haftadan aya kadar uzayabilen periyotta düzelebilir. Ameliyattan önce ciddi yakınmaları olan hastaların yakınmaları sinir hasarının boyutuna göre,  bir miktarı kalıcı olarak devam edebilir.  

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim sayfasını tıklayınız.

@drtamertekin

Dr. Tamer Tekin

Karpal Tünel Send
karpal_tunel_sendromu_belirtileri_tedavisi_ameliyati_el_bilegi_sinir_sikismasi
ulnar_sinir_sikismasi.jpeg

Ulnar Sinir Sıkışması

Boyun Fıtığı

Boyun Fıtığı

bottom of page