top of page

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu


basarisiz_bel_cerrahisi_sendromu

Bu terminoloji, bel cerrahisini takiben yeterli iyileşme ya da fayda sağladığı gözlenmeyen durum için kullanılır. Bu hastalar genelde ağrı kesici kullanma gereğini duyarlar ve işe dönmekte güçlük çekerler.

Ameliyat, çok iyi bir cerrah tarafından yapılsa ve çok iyi bir tanı konmuş olsa bile , bel cerrahisinin başarı oranı %95 oranını geçemez. Yani başarı % 100 olarak kabul edilemez.

Hastalarda bel ve bacak ağrısı, yanma, batma, bıçak saplanır tarzda kramp, uyuşma, karıncalanma yakınmaları meydana gelir.

Başarısız bel cerrahisi sendromuna neden olan durumlar neler?

  1. Başlangıçta yanlış tanı konulması

  2. Sinir basısının devam etmesi (Rezidüel disk hernisi, aynı seviyede rekürren disk hernisi olması, başka bir seviyede disk hernisi olması, sinir etrafında skar dokusu oluşması, psödomeningosel, epidural mesafede kanama, segmental instabilite, lomber dar kanal gelişmesi

  3. Cerrahiden kaynaklı ya da disk hernisine bağlı kalıcı sinir hasarı gelişmesi sonucu ağrının devam etmesi.

  4. Araknoidit

  5. Diskitis

  6. Postop. Refleks sempatik distrofi.

  7. Hasta motivasyonun kötü olması, sekonder kazanç elde etme, ilaç bağımlılığı, psikolojik sorunlar.

Tedavisinde, ağrı kesiciler, fizik tedavi, şiropraksi, antidepresanlar, intratekal morfin pompası, spinal kord stimülasyonu gibi tedaviler uygulanabilir.

Comments


En Çok Okunan Yazılar

En Son Yazılar

bottom of page