top of page

Beyinde Venöz Anjiom Nedir?


beyin_venoz_anjiom

Venöz anjiomlar, toplumun % 2,5' unda olduğu tahmin edilen, en sık görülen beyin içi damarsal anomalilerdir. Karakteristik olarak, damarlar normalden daha büyük ve boyutları genişlemiştir. Dairesel şekillidirler. Beyinin sağlıklı venöz sistemelerine drene olurlar. Çoğu zaman, beyin görüntüleme tetkikleriyle rastlantısal olarak tanısı konulur.

Belirtileri

Venöz anjiomlu hastaların çoğunda hiçbir belirti ortaya çıkmaz. Genelde herhangi bir tedaviye de ihtiyaç yoktur. Çok düşük oranda kanama riski vardır. Baş ağrısı en sık görülen belirtidir. Beyinde bulunduğu lokalizasyona bağlı olarak, hastalarda sara nöbetlerine ya da felce neden olabilir.

Tanısı

Yapılan beyin MR görüntülemesinde, tipik olan ''caput medusa'' şekliyle tanısı konulur. Gerekirse ek olarak beyin anjiografisi yapılabilir.

Tedavisi

Venöz anjiomların, genellikle bir bölümü normal beyin venöz sistemine katılmalarından dolayı cerrahi olarak çıkartıldıklarında beyinde enfart meydana gelebilmektedir. Mümkün olduğunca cerrahiden uzak durulur. Kanama meydana geldiyse sadece kanama odağı boşaltılıp venöz anjiom bırakılmaya çalışılır.

En Çok Okunan Yazılar

En Son Yazılar

bottom of page