top of page

Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi


minimal_invaziv_omurga_cerrahisi

İnsan fizyolojisini daha iyi anlamaya başladıkça, cerrahi alanda normal dokuları korumanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrıyoruz. Bu anlayış, tüm diğer cerrahi alanlarda olduğu gibi omurga cerrahisinde de, minimal invaziv omurga cerrahisinin doğmasına neden olmuştur. Son zamanlardaki ilerlemeler ve tecrübeler, geleneksel cerrahinin yerine giderek minimal invaziv omurga cerrahisinin yerini almasını sağlamaktadır. Minimal invaziv cerrahinin, açık cerrahiye göre başarısını değerlendirirken, normal dokulara daha az zarar vermesi, iyileşme süresini kısaltmış olmasını karşılaştırılabiliriz. Merceklerde, radyanavigasyon ve lazer teknolojilerindeki ilerlemeler minimal invaziv cerrahiyi, cerraha daha uygun hale getirerek, hastaya daha az zarar verilmektedir. Minimal invaziv omurga cerrahisinin spektrumu, basit bir bel fıtığı ameliyatından, komplike omurga deformitesi cerrahisine kadar geniş bir alana yayılmıştır. Dünyada en dikkat çekici olanı, perkütan endoskopik bel fıtığı ameliyatıdır.


En Çok Okunan Yazılar

En Son Yazılar

bottom of page