top of page

Beyin Cerrahisi Uzmanı 

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı; beyin, omurilik ve periferik sinirlerinin doğumsal, travmatik, damarsal anomalileri, tümörleri, enfeksiyonları gibi hastalıklarının tanısında ve cerrahi tedavisinde uzmanlaşmış olan tıp doktorudur. 

Beyin Cerrahisi Uzmanlığı Eğitim Süreleri:

 • 6 yıl Tıp Fakültesi

 • 5 yıl Uzmanlık Eğitimi

 

Beyin Cerrahisi Uzmanı Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?​

Beyin Tümörleri

Benign tümörler

 • Akustik nörinoma

 • Kordoma

 • Kolloid Kist

 • Dermoid ve epidermoid tümörler

 • Glomus jugulare tümörü

 • Hemanjioblastoma

 • Menenjioma

 • Pineal bölge tümörleri

 • Vestibular shwannoma

Malign Tümörler

 • Astrositoma

 • Ependimoma

 • Estezionöroblastoma

 • Oligodendroglioma

 • Germinoma

 • Gliosarkoma

 • Glioblastoma multiforme

 • Mixt-malign glioma

 • Primitif nöroektodermal tümorler (medulloblastoma, nöroblastoma)

 • Primer santral sinir sistemi lenfoması

 • Metastatik beyin tümörleri

 • Pineal bölge tümörleri

Hipofiz Tümörleri ve Diğer Nöroendokrin Tümörler

 • Kraniofaringioma

 • Hipofiz adenomları

 • Hipofiz kanseri

 • Rathke kleft kisti

Omurga Hastalıkları

Serebrovasküler Hastalıklar

 • Arteriovenöz malformasyon (AVM)

 • Beyin anevrizması

 • Kavernöz anjioma

 • Kavernöz malformasyon

 • Serebrospinal BOS sızıntısı

 • Ekstrakranial-intrakranial bypass

 • Intrakraniyal hipotansiyon

 • Moya Moya hastalığı

 • Subaraknoid hemoraji


Pediatrik Hastalıklar

Ağrı Hastalıkları

 • Kozalji

 • Glossofarengeal nöralji

 • Nöralji

 • Trigeminal nevralji


Periferal Sinir Hastalıkları


Epilepsi

 • Mezial frontal lob epilepsisi

 • Mesial temporal lob epilepsisi

 • Diğer ekstatemporal lob epilepsisi

Erişkin Hidrosefali Hastalıkları

 • Normal basınçlı hidrosefali

 • Psödotümör serebri

Beyin Yaralanmaları

Beyin Cerrahisi ve  Nöroloji Arasındaki Fark Nedir?​

Nöroloji, nörolojik hastalıkların(multipl skleroz, inme, parkinson, epilepsi v.b) tanı ve tedavisini yapan uzmanlık alanıdır. Her iki branşta yakın ilişki içerisindedir. Bir çok hastalıkta, birbirleriyle fikir alışverişi içerisindedirler. Beyin cerrahisi ise yukarıda belirtilen listedeki hastalıkların medikal ve cerrahi tedavilerini yaparlar.

Etiketler: Beyin cerrahisi

beyin_sinir_cerrahisi_uzmani_istanbul_edited.jpg
bottom of page