Çocuklarda Kafa Yaralanması

March 30, 2017

Travma nedeni ile hastaneye başvuran çocukların %75 'i kafa yaralanmalarıdır. %55'i , 5 yaşın altında çocuklardır. %25'i de 2 yaş altı çocuklardır. Çoğunlukla çocuklardaki kafa yaralanmaları orta ve hafif düzeylerde olmasına rağmen, santral sinir sistemi yaralanmaları çocuklarda travmatik ölümlerin en sık nedenidir. Hastanede tedavi gerektiren tüm çocuk kafa yaralanmalarının % 10-13 'ü ölümle sonuçlanır. Bu tür travmalar; araç kazası, düşme, çocuk istismarı,eğlence aktiviteleri sonucunda meydana gelebilir.

Klinik tabloda; şuur kaybı, kusma, konfüzyon, baş ağrısı gözlenebilir. Tanıda, durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, kafa grafisi, kranial USG (1 yaş altı ön fontaneli açık çocuklarda kullanılabilir)ya da kranial BT tercihen kullanılır.

Kafa yaralanma tipleri:

  • Skalp yaralanmaları: Cilt üzerindeki kesi ve sıyrıklardır.

  • Kafatası kırıkları: Bir ya da daha fazla kafatası kemiğinde olabilir. Çoğu zaman cerrahi gerektirmez.

  • Beyin kanamaları

  • Travmatik beyin yaralanmaları

Hastanın ciddiyetine göre tedavi uygulanır. Gözlem, hastanın hospitalize edilmesi ya da operasyon kararını beyin cerrahisi uzmanı verir.

Please reload

Self-assessing back pain by app is just as effective as traditional methods

December 4, 2019

Patients can assess their own back pain using an app on their phone or tablet as effectively as current paper methods, a study from the University of...

1/10
Please reload

Self-assessing back pain by app is just as effective as traditional methods

December 4, 2019

Patients can assess their own back pain using an app on their phone or tablet as effectively as current paper methods, a study from the University of...

1/10
Please reload

Please reload

Arşiv
Please reload