top of page

Çocuklarda Kafa Yaralanması


cocuklarda_kafa_yaralanmasi

Travma nedeni ile hastaneye başvuran çocukların %75 'i kafa yaralanmalarıdır. %55'i , 5 yaşın altında çocuklardır. %25'i de 2 yaş altı çocuklardır. Çoğunlukla çocuklardaki kafa yaralanmaları orta ve hafif düzeylerde olmasına rağmen, santral sinir sistemi yaralanmaları çocuklarda travmatik ölümlerin en sık nedenidir. Hastanede tedavi gerektiren tüm çocuk kafa yaralanmalarının % 10-13 'ü ölümle sonuçlanır. Bu tür travmalar; araç kazası, düşme, çocuk istismarı,eğlence aktiviteleri sonucunda meydana gelebilir.

Klinik tabloda; şuur kaybı, kusma, konfüzyon, baş ağrısı gözlenebilir. Tanıda, durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, kafa grafisi, kranial USG (1 yaş altı ön fontaneli açık çocuklarda kullanılabilir)ya da kranial BT tercihen kullanılır.

Kafa yaralanma tipleri:

  • Skalp yaralanmaları: Cilt üzerindeki kesi ve sıyrıklardır.

  • Kafatası kırıkları: Bir ya da daha fazla kafatası kemiğinde olabilir. Çoğu zaman cerrahi gerektirmez.

  • Beyin kanamaları

  • Travmatik beyin yaralanmaları

Hastanın ciddiyetine göre tedavi uygulanır. Gözlem, hastanın hospitalize edilmesi ya da operasyon kararını beyin cerrahisi uzmanı verir.

Comments


Самые читаемые статьи

последние записи

bottom of page