top of page

Ağrı Pompası

İntratekal pompa veya "ağrı pompası", morfin veya baklofen gibi küçük miktarlarda ağrı kesici ilaçları doğrudan omurilik sıvısına ileten bir cihazdır. Küçük dozlarda verildiğinde, ağrı kesici ilaçlar aynı ilaçların daha büyük oral dozlarında sıklıkla görülen yan etkileri en aza indirebilir.

Bir pompa, başarısız bel ameliyatı, kanser veya sinir ağrısı ile ilişkili ağrıyı azaltabilir. Ayrıca aşağıdaki hastalarda spastisiteyi veya kas sertliğini azaltabilir:

İlacın etkili olup olmadığını ve kalıcı bir pompanın uygun olup olmadığını belirlemek için genellikle bir deneme intratekal enjeksiyonu veya geçici bir intratekal pompa yapılır.

İntratekal pompanın kendisi, ilacı depolayan ve ileten metal pompadan ve ilacı omurilik etrafındaki boşluğa ileten bir kateterden oluşur. Pompa, ilacı belirli bir süre içinde yavaşça salacak veya ilacı günün farklı saatlerinde verecek şekilde programlanabilir.

İntratekal ilaç ağrı pompası nasıl uygulanır

Cihazı implante etmek için beyin cerrahisi uzmanı, kateteri omurganın etkilenen bölgesine yerleştirmek için belde küçük bir kesi yaparlar. Daha sonra, gövdenin etrafındaki omurgadan, pompanın implante edildiği karına derinin altından bir uzatma kateteri geçirilir.

İntratekal ilaç ağrı pompası faydaları

Kronik ağrılı hastalar, günlük yaşam aktivitelerinde genel bir iyileşmenin yanı sıra ağrıda bir azalma yaşayabilir ve spastisitesi olan hastalar, sertlik ve kas spazmlarında bir azalma görülür. Pompadaki ilaçlar doğrudan omuriliğe iletildiği için ağızdan alınan ilaçlar ve yan etkileri büyük ölçüde azalır, bu nedenle çok daha küçük dozlara ihtiyaç duyulur.​

@drtamertekin

ağrı baklofen pompası_edited.jpg
bottom of page