top of page

Yaşlılarda artan beyin kanaması insidansı, çalışma bulguları


Framingham Kardiyoloji'nin çalışmasının yeni bir analizine göre, son 30 yılda tüm yaş gruplarında intraserebral kanamalar olarak adlandırılan beyin kanamalarının görülme sıklığı sabit kaldı, ancak 75 yaş ve üstü kişilerde arttı. Bulgular JAMA Neurology'de bulunmaktadır .

Yaşlı erişkinlerde antikoagülan kullanımı da bu dönem boyunca üç kat arttı, ancak yazarlar çok fazla kullanılmaması konusunda uyardı.


''İnsanların statin veya antikoagülan almayı bırakmasını savunmuyoruz. Bu tedaviler, her 10 inmeden yaklaşık dokuzunu temsil eden iskemik felç riskini azaltırken, birinde intraserebral kanama meydana geliyor."

Dr. Sudha Seshadri, San Antonio'daki Texas Sağlık Bilimleri Merkezi Üniversitesi'ndeki Long School of Medicine'de nörolog


Framingham Kardiyoloji Çalışması ve UT Health San Antonio'da kıdemli araştırmacı olan Dr. Seshadri, yaşam beklentisindeki artış ve nüfusun yaşlanması nedeniyle sağlık sisteminin beyin kanaması olan hasta sayısında büyük olasılıkla bir artış göstereceğini söyledi.


Görüntüleme ve ilaçlar

Raporun baş yazarı, Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi ve Harvard Tıp Okulu'nda inme nöroloğu olan Dr. Vasileios-Arsenios Lioutas, çalışmayı 1948'den 2016'ya kadar 10.333 Framingham katılımcısında intraserebral kanama insidansındaki eğilimleri değerlendirmek için proje oluşturuldu. Çalışma takibi sırasında 129 bu tarda kanama yaşadı.

Yılları üç döneme ayırdı: 1948-1986, 1987-1999 ve 2000-2016.

Dr. Lioutas, "Teşhis yaklaşımlarındaki değişiklikleri hesaba katmak istedik ve ana gelişmelerden biri, 1980 civarında kullanılmaya başlanan CT taraması oldu." dedi. "Önceden kanama olarak teşhis edilemeyen pek çok şey, o zamandan sonra çok rahat görülebiliyordu."

1990'ların sonlarında, bir dizi denemenin ardından, bir kalp ritmi anormalliği olan atriyal fibrilasyondan kaynaklanan pıhtıları önlemede etkili olduğu gösterilen varfarin gibi kan sulandırıcıların reçetelenmesinde artış görüldü. 2000'li yıllarda, daha fazla önleyici uygulamalar ve ek ilaçlar eklendi.

Dr. Lioutas, "Yaşlı Framingham katılımcılarında neden daha fazla kanama gördüğümüzün olası açıklamalarından biri, bu pıhtılaşma önleyici ilaçları kullanarak, onları yaşamın erken dönemlerinde potansiyel olarak öldürebilecek olumsuz olayları önlemiş olmamızdır" dedi. "Ömürlerini uzattık ve sonra, bunu yaptığımız için daha sonraki yaşamlarında kanama riskiyle karşı karşıya kaldılar."

Dr. Seshadri, "Bu biraz dengeleyici bir durum." dedi. "Bununla ilgili hangi mesajı verdiğimize dikkat etmek istiyoruz. Statinler ve antikoagülanların yaşamı değiştiren veya ölümcül olayları önlemede değeri var."


Hipertansiyonun rolü

Çalışma ayrıca, iki tip beyin kanaması için risk faktörlerini de inceledi. Lobar intraserebral kanamalar beynin yüzeyine daha yakın meydana gelirken, derin intraserebral kanamalar beyin maddesinin daha derinlerinde meydana gelir ve farklı yapıları içerir.

Çalışmada, daha önce derin intraserebral kanamalarda bir risk faktörü olarak daha önemli olduğu düşünülen hipertansiyon, her iki tipte de riski artırdı.

Dr. Lioutas, derin intraserebral kanamaların, uzun süre hipertansiyona maruz kalmanın sonucu olarak beynin çok küçük damarlarındaki değişikliklerle ilişkili olduğunu söyledi.

Lobar kanamalar da küçük damarlarda değişiklikler gösterir, ancak damarlar beyin yüzeyine yakındır. En çok Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olduğu bilinen amiloid protein birikimlerinin bu kanamalarda suçlu olduğuna inanılıyor.

Dr. Lioutas, "Önceki araştırmalarda olduğu gibi, bu ayrım çizgilerinin çok net olmadığını gördük" dedi. "Özellikle lober kanamada birçok insanın da hipertansiyonu olduğunu gördük, bu yüzden artık hipertansiyonun hem derin hem de lober intraserebral kanamalarda rol oynadığına inanıyoruz."

Çalışma, gelişmiş ülkelerde klinik ilerlemelerin felç oranlarını düşürmede başarılı olmasına rağmen, düşüşün çoğunlukla hemorajik felçlerde değil, pıhtı ile ilişkili felçlerde olduğunu göstermektedir.

Dr. Seshadri, "Amerika'da ve dünya çapında yıldan yıla büyüyen bir demografik grupta, yaşlı Framingham popülasyonunda intraserebral kanamalarda bir artış gördük" dedi. "Bu felçlerin önlenmesi için yeni yollar bulmalıyız ve aynı zamanda sağlık sistemi gelecekte daha fazla kanamayı tedavi etmeye hazır olmalıdır."


Comments


En Çok Okunan Yazılar

En Son Yazılar

bottom of page