top of page

Yaşlılarda Bel Ağrısı Ölüm Riskini Arttıyor Mu?

Avustralya Sidney Üniversitesinde yapılan bir çalışmada, bel ağrısı olan yaşlı hastalarda herhangibir nedenle ölüm riskinin %13 daha yüksek oranda olduğu bulunmuş.

Çalışma 70 yaşından büyük bel ağrısı olan 4390 ikizle yapılmış.Bel ağrısı olanlarla olmayanlar karşılaştırılmış. Çalışmada, bel ağrısı hayatı tehdit etmeyen bir hastalık olmasına rağmen bel ağrısı olan hastalarda % 13 oranında ölüm riskinin daha fazla olduğu gözlenmiş. Çaışmaya yapanlara göre bu bulgularla, bel ağrısı olanlarda ölüm riskindeki bu artışın nedeni tam olarak bilinemiyor ve daha fazla araştırmaya ihtiyacı olan bir konu. Sağlıksız yaşam ve bel ağrısı olanların hareket kabiliyetindeki azalma belki de bu riski arttırıyor. Hızla yaşlanan populasyonda omurga sağlığının önemli bir yeri var. Bu yüzden, bel ağrısı hayat kalitesinde ve uzun yaşamada önemli ko morbidite olarak bize ışık tutmakta. Daha önce yapılan bir çalışmada ise bel ağrısıyla yaşayan insanların % 60'ından fazlasında depresyon bulgularına rastlanmıştır.


En Çok Okunan Yazılar

En Son Yazılar

bottom of page