top of page

Bel Ameliyatı Olan Hastalarda Müzik Terapisi Ağrıyı Azaltıyor

Amerikada yapılan bilimsel bir çalışmada, bel ameliyatı sonrası müzik terapisinin faydalı olup olmadığını araştırmışlar. Çalışmaya 40-55 yaşları arasında bel ameliyatı olan 60 hasta katılmış. 30 hastaya ameliyattan sonra 72 saati içerisinde 30 dk. müzik dinletilmiş. Diğer 30 hastaya ise müzik dinletilmemiş. Lisanslı müzik terapistleri, hastaların müzik tercihlerine göre canlı müzik yapmışlar ve daha sonra hastaların ağrı seviyelerini kontrol ederek karşılaştırılmışlar. Çalışma sonuçlarına göre müzik dinletilen gruptaki hastalarda kontrol grubuna göre ağrı skorlamasında daha iyi bir düşme gözlenmiş.

Bel ameliyatı olan hastalarda, özellikle de implant kullanılan füzyon cerrahisi uygulanan hastalarda, postoperatif dönemde ağrı kontrolü, hekimler için ciddi sorun teşkil edebilmektedir. Bu çalışma, müzik terapisinin bel ameliyatı sonrası hastalarda ağrı kontrolünde hekimlere yardımcı olabileceğinin önemli bir göstergesidir.

bel_ameliyati_müzik_terapisi


En Çok Okunan Yazılar

En Son Yazılar

bottom of page