Bel Ameliyatı Olan Hastalarda Müzik Terapisi Ağrıyı Azaltıyor

March 31, 2017

Amerikada yapılan bilimsel bir çalışmada, bel ameliyatı sonrası müzik terapisinin faydalı olup olmadığını araştırmışlar. Çalışmaya 40-55 yaşları arasında bel ameliyatı olan 60 hasta katılmış. 30 hastaya ameliyattan sonra 72 saati içerisinde 30 dk. müzik dinletilmiş. Diğer 30 hastaya ise müzik dinletilmemiş. Lisanslı müzik terapistleri, hastaların müzik tercihlerine göre canlı müzik yapmışlar ve daha sonra hastaların ağrı seviyelerini kontrol ederek karşılaştırılmışlar. Çalışma sonuçlarına göre müzik dinletilen gruptaki hastalarda kontrol grubuna göre ağrı skorlamasında daha iyi bir düşme gözlenmiş.

Bel ameliyatı olan hastalarda, özellikle de implant kullanılan füzyon cerrahisi uygulanan hastalarda, postoperatif dönemde ağrı kontrolü, hekimler için ciddi sorun teşkil edebilmektedir. Bu çalışma, müzik terapisinin bel ameliyatı sonrası hastalarda ağrı kontrolünde hekimlere yardımcı olabileceğinin önemli bir göstergesidir.

 

 

Please reload

Self-assessing back pain by app is just as effective as traditional methods

December 4, 2019

Patients can assess their own back pain using an app on their phone or tablet as effectively as current paper methods, a study from the University of...

1/10
Please reload

Self-assessing back pain by app is just as effective as traditional methods

December 4, 2019

Patients can assess their own back pain using an app on their phone or tablet as effectively as current paper methods, a study from the University of...

1/10
Please reload

Please reload

Arşiv
Please reload