Alkol Kötüye Kullanımı ve Nörolojik Etkileri

March 9, 2017

 

Alkol kötüye kullanımı ya da alkolizm çağdaş toplumumuzun büyük bir sorunu olarak devam etmektedir. Alkolizm; ırk,din, cinsiyet farketmeden genç, yaşlı tüm yaş gruplarını etkilemektedir. Alkolizm ve alkol ile ilişkili hastalıklar toplum sağlığı sorunları arasında üst sıralarda gelmektedir.

Böyle olmasına rağmen, alkol sorunları hastaların yarısından daha fazla bir miktarında doktorlar tarafından tanı konulmamaktadır. Çalışmalar, orta düzeyde alkol tüketenlerde, tüketmeyelere göre kalp hastalıklarına bağlı ölümü azalttığı gibi bir görüş olsa da bu yararla ilişkili alkol tüketimin son derece az olduğu belirtmek gerekir. Yapılan çalışmalarda günde bir kez içenlerde daha düşük fakat günde 2 ,3 den daha fazla tüketenlerde mortalite oranı artmaktadır.

Alkol yani etanol ve metabolitleri, bilindiği gibi sinir sistemini çeşitli yollarla etkilemektedir. Özellikle, nöronal membranların lipidleri ve proteinleri, nutrisyonel eksikliklere ve genetik predispozisyona yol açmaktadır. Her alkolikte nörolojik komplikasyonlar gelişmez. İşte bu durmda genetik faktörler bunda rol oynamaktadır. Eğer genetik bir hastalığa yatkınlığınız varsa ,alkol bu hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştırabilir.

Aşırı alkol tüketiminde aşağıdaki belirtiler görülebilir.

bunama, hafıza bozuklukları, inme, alkole bağlı koma, sara nöbetleri, beyincik bozuklukları, periferik nöropati ve hafıza ile öğrenmeye etkileri olur.

Ayrıca epilepsi, Wernicke hastalığı, pellagra, serebral atrofi, serebellar atrofi, merkezi sinir sistemi miyelinolizisi ve Fetal alkol sendromu gibi komplike tablolarla da hastalar karşımıza çıkabilir.

Please reload

Self-assessing back pain by app is just as effective as traditional methods

December 4, 2019

Patients can assess their own back pain using an app on their phone or tablet as effectively as current paper methods, a study from the University of...

1/10
Please reload

Self-assessing back pain by app is just as effective as traditional methods

December 4, 2019

Patients can assess their own back pain using an app on their phone or tablet as effectively as current paper methods, a study from the University of...

1/10
Please reload

Please reload

Arşiv
Please reload