Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi

November 18, 2015

 

İnsan fizyolojisini daha iyi anlamaya başladıkça, cerrahi alanda normal dokuları korumanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrıyoruz. Bu anlayış, tüm diğer cerrahi alanlarda olduğu gibi omurga cerrahisinde de, minimal invaziv omurga cerrahisinin doğmasına neden olmuştur. Son zamanlardaki ilerlemeler ve tecrübeler, geleneksel cerrahinin yerine giderek minimal invaziv omurga cerrahisinin yerini almasını sağlamaktadır. Minimal invaziv cerrahinin, açık cerrahiye göre başarısını değerlendirirken, normal dokulara daha az zarar vermesi, iyileşme süresini kısaltmış olmasını karşılaştırılabiliriz. Merceklerde, radyanavigasyon ve lazer teknolojilerindeki ilerlemeler minimal invaziv cerrahiyi, cerraha daha uygun hale getirerek, hastaya daha az zarar verilmektedir. Minimal invaziv omurga cerrahisinin spektrumu, basit bir bel fıtığı ameliyatından, komplike omurga deformitesi cerrahisine kadar geniş bir alana yayılmıştır. Dünyada en dikkat çekici olanı, perkütan endoskopik bel fıtığı ameliyatıdır.

 

Please reload

Self-assessing back pain by app is just as effective as traditional methods

December 4, 2019

Patients can assess their own back pain using an app on their phone or tablet as effectively as current paper methods, a study from the University of...

1/10
Please reload

Self-assessing back pain by app is just as effective as traditional methods

December 4, 2019

Patients can assess their own back pain using an app on their phone or tablet as effectively as current paper methods, a study from the University of...

1/10
Please reload

Please reload

Arşiv
Please reload